ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)"ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)”ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

แบบทดสอบความรู้เรื่อง “แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)”ขอบคุณในความสนใจทำแบบทดสอบความรู้เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ(Computational Thinking)
ใบความรู้สำหรับศึกษาก่อนทำแบบทดสอบ
https://drive.google.com/file/d/19V-G4ENu1SQAyWp4EVT_NomGK0oiuLCZ/view?usp=sharing

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)"ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “แนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)”ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-Mail โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

Credit : ครูอิสรีย์ ด่านพิชิตชัยศ์ งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่