ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) ผ่าน 80%(16/20)ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) ผ่าน 80%(16/20)ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) ผ่าน 80%(16/20)ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนวัดพระบาทอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบครูผู้ช่วยได้อีกด้วยครับ จำนวนจำกัดวันละ 100 ท่านเท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) ผ่าน 80%(16/20)ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักธรรมข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์(ผู้ครองเรือน) ผ่าน 80%(16/20)ขึ้นไป รับเกียรติบัตรฟรี

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่