ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564” โดยการทดสอบความรู้จากการตอบคำถามทุกข้อ และผ่านการทดสอบร้อยละ 80

เมื่อท่านตอบแบบทดสอบครบทุกข้อเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการส่ง “เกียรติบัตรออนไลน์” มอบให้แก่ท่านตามที่อยู่อีเมล์ เพื่อแสดงว่า ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

โดยท่านสามารถทำการบันทึกรูปเเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากอีเมล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ อย่างภาคภูมิใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่