ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project-based learning ถ้าสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project-based learning ถ้าสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project-based learning ถ้าสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ ระบบตั้งแต่วันที่ 16 -20 พ.ค. 2563 โดยโรงเรียนปราจีนกัลยาณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

โดยจะเปิดให้เข้าสอบตามช่วงเวลาคลิกเข้าสอบตามช่วงเวลาได้เลยศึกษาข้อมูลโหลดใบความรู้การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดได้เลย

  • เวลา 9.00  – 11.00น. 
  • เวลา 12.00 – 14.00น.
  • เวลา 15.00 – 17.00น. 
  • เวลา 18.00 – 20.00น. 
  • เวลา 21.00 – 23.00น. 

เข้าทำแบบทดสอบที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project-based learning ถ้าสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Project-based learning ถ้าสอบผ่าน 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านเมลล์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่