ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Covid-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Covid-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Covid-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้าศึกษาความรู้ก่อนทดสอบได้ที่ : http://sustainable.kmutt.ac.th/20210117/9906/

คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งสิ้น 20 ข้อ หากท่านสามารภทำได้ถูกต้องเกินร้อยละ 80 ระบบจะส่งเกียรติบัตรเข้า E-MAIL ที่ท่านแจ้งไว้

ข้อควรระมัดระวัง : กรุณากรอกที่อยู่ E-MAIL ให้ถูกต้องเพื่อสิทธิในการรับเกียรติบัตร / กรุณากรอกชื่อ สกุล ให้ถูกต้องเพราะชื่อจะปรากฎในเกียรติบัตร

จัดทำโดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Covid-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอเชิญทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Covid-19 และแนวปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้าทำแบบทดสอบ

บทความก่อนหน้านี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศธ. ลงวันที่ 27 มกราคม 2564
บทความถัดไปสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2564 วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่