ขอเชิญทำแบบทดสอบ“การใช้งานโปรแกรม Google Apps for Education เบื้องต้น” ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบางละมุง

แบบทดสอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม Google Apps for Education เบื้องต้น” ด้วยระบบออนไลน์ ดำเนินการทดสอบและวัดความรู้โดยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ประกอบด้วยทั้งสิ้น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามประเมินการใช้งานระบบ

วัตถุประสงค์แบบทดสอบ

  • 1.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Apps For Education
  • 2.ผู้เรียนสามารถใช้งาน Google Apps For Education ได้ 
  • 3.ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน Google Apps For Education ในการแก้ปัยหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบ“การใช้งานโปรแกรม Google Apps for Education เบื้องต้น” ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนบางละมุง 2

ลิงก์ทำแบบทดสอบ

ตรวจสอบคะแนน

ขอบคุณข้อมูล : https://sites.google.com/view/bm-mooc

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่