ขอเชิญทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ อัศจรรย์โลกสีคราม เนื้อหาประกอบไปด้วย
1. การกำเนิดโลก
2. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3. ระบบนิเวศ, ระบบนิเวศในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยท่านสามารถศึกษาเนื้อหาเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/sciencebykrutum

จัดทำโดย :
ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่วนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอเชิญทดสอบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์โลกสีคราม ตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปรับเกียรติบัตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 70 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อที่ E-mail : Tummomentsisfun@gmail.com

เกณฑ์การประเมิน
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 70 หมายถึง ปรับปรุง
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 71-75 หมายถึง พอใช้
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 76-80 หมายถึง ดี
ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป หมายถึง ดีมาก

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดด่วน!! PowerPoint สื่อประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จากอักษร ฟรี!!
บทความถัดไป‘ณัฏฐพล’ ปิ๊งไอเดีย ปรับแก้หลักสูตร รองรับ การผสมผสานทั้งเรียนออนไลน์และในโรงเรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่