ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน "วันดินโลก" 5 ธันวาคม 2564 ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2564 ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน

เนื่องใน “วันดินโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน online ห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน online ขึ้น

วันดินโลก (อังกฤษ: World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำชี้แจง<<<

  1. กิจกรรมตอบคำถาม online เนื่องในวันดินโลก
  2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน ตอนคำถามจำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
  3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail ที่ท่านให้ไว้
  4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการวันดินโลก https://online.pubhtml5.com/mvkz/tiou/
นิทรรศการวันชาติ https://online.pubhtml5.com/mvkz/hoot/
นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติ https://online.pubhtml5.com/mvkz/qggy/

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน "วันดินโลก" 5 ธันวาคม 2564 ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2564 ผ่านการทดสอบ 50% ขึ้นไป เกียรติบัตรจะถูกจัดส่งทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่