ก.พ. กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ก.พ. กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครูอาชีพดอทคอม : kruachieve.com
สำนักงาน ก.พ.กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก.พ. กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3

กำหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ

ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
รับสมัครสอบ วันที่ 10 – 30 มกราคม 2563
ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันที่ 10 – 31 มกราคม 2563
อัปโหลด (upload) รูปถ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 27 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มีนาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน 2563

สมัครสอบที่ https://ocsc2.job.thai.com/index2.html

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่