กิจกรรม
กิจกรรม "วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565" ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565” ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565” และร่วมทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรทางระบบออนไลน์ วันครูแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริมการอ่าน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองในยุคดิจิทัล

* ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ *
** กรุณาตรวจสอบชื่ออีเมลให้ถูกต้อง (การสะกดคำ การพิมพ์ตัวอักษร สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่นๆ) **
*** หมายเหตุ ทางห้องสมุดขออนุญาตปิดรับคำตอบในการเข้าร่วมทำแบบทดสอบนี้ ในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2565 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ ที่สนใจในกิจกรรมของห้องสมุด และฝากติดตามกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วยนะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรม "วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565" ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรม “วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565” ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ทำแบบทดสอบที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่