ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์

*ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

  • กรุณาตรวจสอบชื่ออีเมลให้ถูกต้อง (การสะกดคำ การพิมพ์ตัวอักษร เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ)

Link ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ รูปแบบ PDF 📖https://shorturl.asia/Uc25l

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์ เนื่องในวันออกพรรษา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดระนอง

Link แบบทดสอบความรู้ รับเกียรติบัตร

จัดทำโดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดระนอง สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระนอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่