กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และวิดีโอ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”
คำชี้แจง :
1. ศึกษาความรู้จากวิดีโอ และทำแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหากผ่านการทดสอบร้อยละ 70 จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทาง Email หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว (Email ตอบกลับอัตโนมัติ)

ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
คำชี้แจง :
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ทำแบบประเมินผลนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงกับความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป  ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  4

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ติดตามข่าวสาร ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Fanpage: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา https://web.facebook.com/SocialStudies.MVSK

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่