กิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

แบบทดสอบการร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดทำโดย กลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

กิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 3

มาร่วมทดสอบความรู้กัน ในปี 2565 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 กลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา สโมสรโรทาแรคท์ และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ ทางกลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จึงจัดรูปแบบกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรูปแบบกิจกรรมดังนี้

  1. ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ผ่านระบบออนไลน์ (โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทำแบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มกิจการนักศึกษาฯ)
  2. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์
  3. ผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ที่ทำแบบทดสอบความรู้ต้องได้ผลคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร

มาร่วมทดสอบความรู้กันนะครับ (ผู้ผ่านการทดสอบได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ด้วยนะครับ)

แบบทดสอบวันวิสาขบูชา เข้าทำแบบทดสอบตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมวันวิสาขบูชาออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 4

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รับสมัคร 15 พ.ค. ถึง 10 มิ.ย. 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบความรู้ ด้วยระบบออนไลน์ (Google Form) ในหัวข้อเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70% รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่