ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ไพทอน ผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาเกม (อบรมฟรี 3 คอร์ส)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ไพทอน ผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาเกม (อบรมฟรี 3 คอร์ส)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ไพทอน ผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาเกม (อบรมฟรี 3 คอร์ส) อบรมโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สมัครภายใน 11 พ.ย. 65

ชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ไพทอน ผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาเกม (อบรมฟรี 3 คอร์ส)
ชวนครู 1 คน ร่วมกับนักเรียน 5 คน ร่วมเป็นทีม 6 คน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางไพทอนมาก่อน เข้าร่วมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเกม ด้วยภาษาไพทอน ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ ของ SEAMEO STEM-ED ร่วมกับ สวทช

โครงการนี้ ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยผมได้วางเนื้อหา ให้เริ่มได้โดยให้คุณครู และ นักเรียน ต้องเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นความรู้ไพทอนมาก่อน การวางเนื้อหาจึงเริ่มจากการวางพื้นเป็นแบบออนไลน์ สองคอร์ส คือ หลักการโค้ดดิ้งด้วยไพทอน ขั้นพื้นฐาน และ ขั้นกลาง อย่างละสามวัน หลังจากนั้น จะมาเข้าค่ายที่บ้านวิทยาศาสตร์ เป็นการต่อยอดเพื่อการนำไพทอนมาประยุกต์ โดยให้สนุกกับการเขียนเกม ที่สร้างสรรค์ และบูรณาการกับความรู้ด้านอื่นๆประกอบเป็นโครงงาน

อยากชวนโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยเป้าหมาย 30 โรงเรียน 180 คน ผู้สนใจต้องอยู่เข้าร่วมได้ตลอดโครงการ และหากมีเป้าหมายในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอน หรือขยายผลต่อในโรงเรียนได้ยิ่งดี

23 – 25 พ.ย. 65 (online)
14 – 16 ธ.ค. 65 (online)
17 – 19 ม.ค. 66 (on-site)

ติดต่อสอบถาม FB: CHEVRONENJOYSCIENCEII

ภายใน 11 พ.ย. 65

ข้อมูลรายละเอียดอยู่ที่ QR ครับ แล้วมาสนุกกับการเขียนไพทอนด้วยกันนะครับ

ลงทะเบียนรับสมัครทีมร่วมกิจกรรม  ” การฝึกอบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเกม ด้วยภาษา Python (New Gen New Game)”

คำชี้แจง: แบบฟอร์มการลงทะเบียนรับสมัครแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาและครู
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการขยายผลกิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชน หลังการฝึกอบรม

การสมัคร
โรงเรียนสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น (ซึ่งประกอบไปด้วย ครู 1 คน และ นักเรียนไม่เกิน 5 คน)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้ง ไพทอน ผ่านการสร้างสรรค์พัฒนาเกม (อบรมฟรี 3 คอร์ส) อบรมโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สมัครภายใน 11 พ.ย. 65 2

รายละเอียด : Chevron Enjoy Science II | Facebook

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่