กิจกรรมทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

8 สิงหาคม 2566 “วันอาเซียน” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรม ดังนี้

ทำแบบทดสอบออนไลน์
?ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
?ด่วน ? จำกัดวันละ 100 สิทธิ์เท่านั้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
กิจกรรมทดสอบออนไลน์ วันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 2

กิจกรรมวันอาเซียน2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ #วนศ.ลพบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่