กิจกรรมตอบคำถาม
กิจกรรมตอบคำถาม "เทศกาลไหว้พระจันทร์" ตอบถูก 80% ขึ้นไป รับเกีบรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี

กิจกรรมตอบคำถาม “เทศกาลไหว้พระจันทร์” ตอบถูก 80% ขึ้นไป รับเกีบรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี

กิจกรรมตอบคำถามเทศกาลไหว้พระจันทร์ “ตอบคำถามได้เพียงครั้งเดียว” และต้องตอบถูก 80% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกีบรติบัตร กรุณาตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล , e-mail ให้ถูกต้องก่อนส่งคำตอบ หาก e-mail ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับเกียรติบัตร

แบบทดสอบนี้สามารถทำได้ 100 ท่าน ต่อ 1 วัน หากครบ 100 ท่านแล้วระบบจะปิดไม่ให้ทำแบบทดสอบอัตโนมัติ ท่านสามารถทำได้อีกครั้งในวันถัดไป (ปิดระบบทำแบบทดภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
Certify’em can send up to only 100 certificates per day, so be the first 100 of the day!

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมตอบคำถาม "เทศกาลไหว้พระจันทร์" ตอบถูก 80% ขึ้นไป รับเกีบรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

สามารถติดตามเพจเพื่อร่วมกิจกรรมอีกมากมาย
Fanpage Facebook : จุ๊กจิ๊ก จ้อจีน กับ ซือ Pk

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 23 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง บุญเดือน ๑๐ บุญข้าวสาก ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตร โดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่