หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ กิจกรรมตอบคำถาม “กัญชากันใจ” ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กิจกรรมตอบคำถาม “กัญชากันใจ” ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

182
0

กิจกรรมตอบคำถาม “กัญชากันใจ” ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

คำชี้แจง

1.กิจกรรมตอบคำถาม สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (ทั้งวัน)

2.คำถาม มี 20 ข้อ แบบเลือกตอบ(ข้อละ 1 คะแนน)

3.ทำแบบทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 หรือ 16 ข้อขึ้นไป จาก 20 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรผ่อนอีเมลล์ที่ท่านได้กรอกไว้ข้างต้น

4.ระบบจำกัดการส่งเกียรติบัตร 60 คน/วัน (ตามโปรแกรม)

ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาความรู้ก่อนร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่นี่

https://docs.google.com/document/d/1jPrJqUMApfdSOxNj7pr3xyB1X97bTdIIUIa1adILL8o/edit?usp=sharing
***หมายเหตุ แหล่งข้อมูลนี้เป็นสรุปโดยรวมของกัญชาและยาเสพติดในการทำแบบทดสอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจศึกษาเพิ่มเติม จากเพจของเรา “กัญชากันใจ”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมตอบคำถาม "กัญชากันใจ" ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2

ทำแบบทดสอบคลิก

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่