กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและ #รับเกียรติบัตรออนไลน์
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.66- 6 มิ.ย.66 กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน

คำชี้แจง

1.กิจกรรมตอบคำถาม สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 (ทั้งวัน)

2.คำถาม มี 20 ข้อ แบบเลือกตอบ (ข้อละ 1 คะแนน)

3.ทำแบบทดสอบความรู้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 หรือ 16 ข้อขึ้นไป จาก 20 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ที่ท่านได้กรอกไว้ข้างต้น

4.ระบบจำกัดการส่งเกียรติบัตร 60 คน/วัน (ตามโปรแกรม)

5.สามารถทำซ้ำได้จนกว่าจะผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตร

ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาความรู้ก่อนร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่ คลิก

***หมายเหตุ แหล่งข้อมูลนี้เป็นสรุปโดยรวมของ วันวิสาขบูชา ในการทำแบบทดสอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์ โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2

จัดทำโดย งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่