ขอเชิญร่วม Workshop ฟรี หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี
ขอเชิญร่วม Workshop ฟรี หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

ขอเชิญร่วม Workshop ฟรี หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี

การเรียนรู้เพื่อเสริมพลังผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและมีการกระทำที่มีความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการศึกษาแบบองค์รวม และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะพูดถึงประเด็นด้านเนื้อหาและผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การเปลี่ยนแปลงสังคม

ครูคลับเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 นี้ ‼ พบกับหัวข้อ “กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

✨ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียน
🔶เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
🔶รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
🔶ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และความเป็นธรรมทางสังคม
🎯เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดคือ การเปลี่ยนแปลงสังคม

😃พบกับวิทยากร นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

🌟ห้ามพลาด ‼ เนื้อหาดีๆ และพื้นที่แลกเปลี่ยนกับคุณครูทั่วประเทศ
✨วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 -12.00 น.

ขอเชิญร่วม Workshop ฟรี หัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี 2

รายละเอียดเพิ่มเติม เรียนออนไลน์กับ Starfish Labz รวมหลักสูตรพัฒนาตนเอง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่