ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565
ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565

ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565

เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรม “การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต” ในรูปแบบออนไลน์

กำหนดการ
รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565 (ระบบรับสมัครอาจปิดก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเกินจำนวนรับมาก)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม : ภายใน 20 มิถุนายน 2565
อบรม : 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565
เปิดระบบสอบ : 1 – 30 กันยายน 2565

จำกัดเพียง 100 คน โดยแบ่งเป็น

  1. ครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. จำนวน 50 คน
  2. ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน
    ทั้งนี้ สสวท. ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกครูร่วมอบรมตามลำดับการสมัครก่อน-หลัง
ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565
ขอเชิญครูคณิตอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 2 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นพีชคณิต รับจำนวนจำกัด รับสมัคร : 1 – 15 มิถุนายน 2565

สมัครคลิกที่นี่

หมายเหตุ ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เวอร์ชัน 5.06 ในการอบรม หากยังไม่มีโปรแกรมสามารถสั่งซื้อได้ที่
Line ID : @ipstbookstore
e-mail : ipstbookstore@ipst.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่