อบรมออนไลน์ฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมออนไลน์ฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำแบบประเมิน รับเกียรติบัตรฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ได้รับ E-Certificate ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม EdSociate Webinar ครั้งที่ 20 “A Day in the Life ชีวิตครูไทยกับ ChatGPT” การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

Zoom Webinar นี้สำหรับครู-อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยถอดบทเรียนจากวิทยากรจากเพจ EdSociate

อบรมออนไลน์ฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมออนไลน์ฟรี การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT สำหรับนักการศึกษายุคใหม่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการอบรมฯ ได้ที่ https://bit.ly/handout_edso20

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายละเอียด Webinar
-Topic 1: วงจรชีวิตครูไทย กับ AI และ ChatGPT
-Topic 2: การใช้งาน ChatGPT กับงานที่หลากหลายในชีวิตอาจารย์
-Topic 3: ข้อควรระวัง และแนวทางการรับมือกับข้อจำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ที่ LINE Official Account: @cmulifelong

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่