การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ.
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ.

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ.

หนังสือที่ใช้แข่งขัน

 • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ใช้เล่ม 15, 35  และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม  10, 15  และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ  “ธรรมิกราชาธิคุณ” รวม 5 เล่ม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 -ม.3) ใช้เล่ม 27, 32  และฉบับเสริมการเรียนรู้  เล่ม 1, 4, 9 และหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ“  รวม 6 เล่ม

กำหนดวันแข่งขัน 

ระดับจังหวัด – วันเสาร์ที่  19 พฤศจิกายน 2565 ระดับภาค – วันเสาร์ที่  17 ธันวาคม 2565 ระดับประเทศ – วันเสาร์ที่  28 มกราคม 2566

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียนอายุระหว่าง 9-12 ปี กำลังเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
 2. นักเรียนอายุระหว่าง 12-15 ปี กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
 3. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ หนึ่งทีมต่อระดับชั้น (ทีมละ 3 คน และนักเรียนต้องเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน) ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับนักเรียนที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศครั้งล่าสุด เข้าแข่งขันในการแข่งขันระดับที่เคยได้รับรางวัล  

สถานที่ส่งใบสมัครร่วมแข่งขัน

สามารถส่งใบสมัครได้ที่

 • สโมสรไลออนส์ในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ และสำเนาถึงสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย
  หรือ
 • สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เลขที่ 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ติดต่อ : คุณกนกพร แบงเพชร โทรศัพท์ 02 741 5364-66 ต่อ 312 และ 098 268 2213 Email : noklions82@gmail.com
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ. 4
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ. 5

การแข่งขัน

 1. การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับจังหวัด
 2. การแข่งขันรอบที่ 2 ระดับภาค เฉพาะทีมที่ชนะการแข่งขันรอบที่ 1 และได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-3
 3. การแข่งขันรอบที่ 3 ระดับประเทศ เฉพาะทีมที่ชนะการแข่งขันรอบที่ 2 และได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1-3

รางวัลการแข่งขัน

การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับจังหวัด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน รวมทั้งผู้ควบคุมทีม จะได้รับเกียรติบัตร

การแข่งขันรอบที่ 2 ระดับภาค

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

ผู้ว่าการภาคฯ และประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แต่ละภาค เป็นผู้พิจารณา
และกำหนดรางวัล โดยทีมที่ชนะการแข่งขันรอบที่ 2 และได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-3
จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ


การแข่งขันรอบที่ 3 ระดับประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

โรงเรียนจะได้ครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล

โรงเรียนจะได้ครองถ้วยเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และนักเรียนทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกอันดับจะได้รับ

 1. เงินรางวัลทุนการศึกษา และของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1-3
 2. รางวัลหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
 3. เกียรติบัตร

เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

 1. การแข่งขันรอบที่ 1 ระดับจังหวัด สโมสรในแต่ละจังหวัด
 2. การแข่งขันรอบที่ 2 ระดับภาค คณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ระดับภาค
 3. การแข่งขันรอบที่ 3 ระดับประเทศ คณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ภาครวม 310 ประเทศไทย
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2565 โดยสโมสรไลออนส์ ร่วมกับ สพฐ. 6

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่ : สโมสรไลออนส์สากลภาค 310C

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบหลังอบรมออนไลน์ EdSociate Webinar ครั้งที่ 15 สอนศิษย์ให้คิดสูง Computational & Higher-Order Thinking ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความถัดไปดาวน์โหลด แบบ PA4 แบบประเมินด้านที่ 1 และ 2 เมื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ อ้างอิงประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ คลิปการสอน คลิปแรงบันดาลใจ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่