ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA เทคนิคการทำคลิปแรงบันดาลใจและคลิปการสอน” เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 3

คลิกอบรม :: https://sites.google.com/view/rkpwebinar

แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งต่อไป แบบประเมิน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

เกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA

ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ลิงก์ประเมินรับเกียรติบัตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก 4

หลังจากทำแบบประเมินท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ :: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwP2LVHel7huRFR8H4QrXrEu70izfaV2x8ZJpqlf6xrp6LXlnKyme1xS2uyLfGCM5YaEg/exec

ที่มา :: Thiffylove SUdayong

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่