แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

แบบทดสอบความรู้เรื่อง เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน คำชี้แจง: แบบทดสอบ ชุดนี้ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับ เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน

ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งระบบส่งไปยัง E-mail ของท่านโดยอัตโนมัติ
4. รายงานผลการสอบโดยระบุคะแนนสอบในเกียรติบัตร

ภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ DLIT เพื่อการจัดการเรียนการสอน”
จัดทำโดย
นางสาวอัมภาพร แสงดาว
นางสาวปาลิดา ศรีคะชินทร์
ครู โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

ที่ปรึกษา
นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

หมายเหตุ ระบบจัดส่งเกียรติบัตร ใช้แอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ บางครั้งอาจเกิดการกดส่งแบบทดสอบโดยพร้อมกันในเวลาเดียวกัน และจะจำกัดการเข้าทำแบบทดสอบได้วันละ 1,500 คน หากเข้าทำแบบทดสอบไม่ได้ หรือยังไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาเข้าทำใหม่ในวันถัดไปครับ (กรณีใช้อีเมล์ hotmail / yahoo ให้ตรวจสอบในเมล์ขยะ)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การสอนภาษาไทย การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการอ่าน ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 2

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง)

บทความก่อนหน้านี้เปิดเรียนเต็มรูปแบบ “ปลัดศธ.” ย้ำรร.ต้องมีนักเรียน-ครูได้ฉีดวัคซีนก่อน
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมหิดล ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 65 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่