อบรมออนไลน์โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64
อบรมออนไลน์โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64

อบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษดี ๆ สำหรับท่านที่สนใจเข้าสมัครรับการอบรม เป็นโครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1 ปี) โดยสพฐ.ให้โควตาครูในสังกัด สพฐ. โรงเรียนละ 2 ท่าน หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะส่งครูเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลลงใน QR Code ด้านล่างนี้ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64 ด่วน รับจำนวนจำกัด

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– การอบรมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานอย่างง่าย เพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กระดับชั้นอนุบาลได้ รวมถึงสามารถใช้งานโปรแกรม Embark ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ชั่วโมงการพัฒนา 45 ชั่วโมง
– ได้รับสิทธิ์เข้าใช้โปรแกรม Embark พร้อมแผนการสอน และสื่อการสอนที่พร้อมใช้งานตลอดปี ภายใต้กฏเกณฑ์ที่ผู้จัดอบรมกำหนด

เงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรม
– เป็นข้าราชการครูที่จบเอกปฐมวัย และสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นปฐมวัย (ไม่จำเป็นต้องจบเอกภาษาอังกฤษ) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– ผู้เข้าร่วมอบรมจำกัด โรงเรียนละ 2 ท่าน เท่านั้น
– มีผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัยไม่เกิน 25 คนต่อชั้นเรียน
– สามารถเข้าอบรมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้
– ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์หรือทีวีจอใหญ่เพื่อใช้งาน Embark กับนักเรียน

* หมายเหตุ
– ระยะเวลาในการอบรมจะแจ้งให้ทราบผ่านหนังสือราชการอีกครั้ง
– หมดเขตกรอกข้อมูลภายในวันที่ 26 ก.ค.64

อบรมออนไลน์โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64
อบรมออนไลน์โครงการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล Embark สำหรับครูปฐมวัยที่สอนภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.ค. 64

สมัครร่วมอบรมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่