ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG”
มาร่วมเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมโดยเชื่อมโยง BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนวัตกรรมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง BCG โดยใช้แนวทางความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยง BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับครูในการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด, เทคนิคการจัดทำแผนและบูรณาการ BCG เข้าสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม, นวัตกรรมโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง BCG โดยใช้แนวทางความคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking) และกรณีศึกษาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญาและบริบทท้องถิ่นกับในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพสูงตามแนวทาง BCG

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
และวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

10.00 – 10.30 น. กรณีศึกษาและการเชื่อมโยงภูมิปัญญาและบริบทท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพสูงตามแนวทาง BCG ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

ช่องทางการรับชม

ทาง Facebook Live OBEC Channel

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียนตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง Facebook Live OBEC Channel

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : Facebook Gifted OBEC

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่