ลิงก์ลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๕ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๕ วันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕

เปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๑๑ – ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕

หมายเหตุ :
ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนครบ 2 วัน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน จะได้รับเกียรติบัตรฟรี ผ่านการอบรม จาก สพฐ.

ลิงก์ลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
ลิงก์ลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๕ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ.
ลิงก์ลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 4

ช่องทางการอบรม

1. OBEC Channel : www.obectv.tv
2. Facebook : OBEC Channel (https://www.facebook.com/obectvonline)
3. Youtube : OBEC TV (https://bit.ly/3boofDw)
4. Facebook สถาบันภาษาไทย สพฐ.
5. แอปพลิเคชัน Zoom

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ - ๕ รับเกียรติบัตรฟรี!! โดยสถาบันภาษาไทย สพฐ. 5

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่