คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น.

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา (Integrated-STEM EDUCATION) ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) : กรณีศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของโรงเรียนนราธิวาส ภายใต้โครงการความร่วมมือ NIE, สพฐ และ เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2”

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 EP.3 เรื่อง “การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น.
คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 EP.3 เรื่อง การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้านสะเต็มศึกษา ผ่านรูปแบบการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. 2

ผู้ร่วมเสวนา​

  1. Dr. Mark Windale ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ
  2. นางสาวอัสวานี มาทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส
  3. นางสาวซูไวดา ลาหะมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราธิวาส
  4. นางสาวมารีเยาะ แซมะแซ ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส
  5. นางสาวอิศรา นราวงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส
  6. นางสาวโรสกีมี หะยีอารง ครูชำนาญการ โรงเรียนราธิวาส

ผู้ดำเนินรายการ
นายเชิดชัย แสนสุด นักวิชาการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ผ่าน Zoom webinar จำนวน 1,000 คน
และ ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คุรุสภา

ลงทะเบียน bit.ly/3uZzQ5l

คำชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ bit.ly/3UZXeKA

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom webinar จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้สภากาชาดไทย เปิดอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking สมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2565 รับจำนวนจำกัด
บทความถัดไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่