ขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564 วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564 รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564 วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564 รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564 วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564 รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมกับ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมรับชมการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564

วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564

วิทยากร : นายกิตติ กสิณธารา
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วิทยากร : นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

ขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564 วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564 รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ขอเชิญอบรมออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว 10/2564 วันที่ 21–22 กันยายน พ.ศ.2564 รับเกียรติบัตรโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

เอกสารประกอบการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1_NxtShBEkxtmponTppCzjDt0gkGs8CWc

ช่องทางการรับชมทาง Youtube
HR CSW : https://www.youtube.com/watch?v=DmtQ4sz_RcY

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

แบบประเมินความพึงพอใจ
(รับเกียรติบัตรภายหลังจบการอบรม)

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาเรียนรวม จากโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย วันที่ 21 กันยายน 2564 จัดโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2
บทความถัดไปลิงก์ทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วันที่ 23 กันยายน 2564 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่