ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จัดโดยสพม.กท2
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จัดโดยสพม.กท2

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จัดโดยสพม.กท2

ประชาสัมพันธ์ งานวัดประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จัดอบรมพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

โดย วิทยากร

  • ดร มาเรียม ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สพม กท ๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานหลักสูตร
  • ท่าน ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวัดและประเมินผล

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ด้วยระบบออนไลน์ ในช่องทาง Youtube และ Facebook ของกลุ่มนิเทศ สพม กท ๒ สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม และทำแบบทดสอบหลังการอบรมในเวลาที่กำหนด ท่านสามารถรับวุฒิบัตรหลังจากการอบรมได้ ในลิงก์ด้านล่าง

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จัดโดยสพม.กท2
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี การพัฒนาครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี จัดโดยสพม.กท2

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้เช็คที่นี่ ปฏิทินสอบ ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 O-Net 2565
บทความถัดไปแบบทดสอบ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเกณฑ์ ๖๐% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านแหลมหอย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่