ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดย สพม.กท2

ประชาสัมพันธ์การอบรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา รัชดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รูปแบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

ขอให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ลงทะเบียนและเข้ากลุ่ม open chat line ตามหนังสือราชการที่แจ้ง เพื่อประสานการจัดอบอรม การลงทะเบียน และการรับวุฒิบัตร ภายในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 13.00 น เพื่อการจัดส่งช่องทางการอบรมในกลุ่ม

ช่องทางการอบรม : https://www.youtube.com/channel/UCOcGA9kJElJ5riz9J6valQQ

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร อบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดย สพม.กท2 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดย สพม.กท2
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โดย สพม.กท2

ช่องทางการอบรม >> https://www.facebook.com/sup.spm2

แบบประเมินรับเกียรติบัตร

ขอบคุณ : กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2 

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ วิชา คุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 60% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย กศน.อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
บทความถัดไปขอเชิญอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี หัวข้อ “Kidbright Simulator Basic” วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย Kruboycoding
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่