ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz
ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz 4

คุณครูหลายท่านคงมีคำถามว่า เราจะทราบภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียนได้อย่างไร บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จาก Starfish Labz หลักสูตรการประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน คอร์สเรียนรู้ฟรี ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยในวันที่โรงเรียนกลับมาเปิดเทอมใหม่อีกครั้ง หลังจากที่เด็กๆ เรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะถดถอยในด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ซึ่งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เป็นตัวช่วยที่สามารถเติมเต็มภาวะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

การวัดความรู้ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยในระยะแรก ครูเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน อย่าเพิ่งเร่งติววิชาการมากเกินไป แต่สิ่งที่ควรทำก็คือ การสำรวจความรู้ที่ถดถอยของนักเรียน การสร้างเครื่องมือรวมไปถึงการวางแผนเพื่อรื้อฟื้นความถดถอยของนักเรียน นำมาพิจารณาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสถานการณ์ปัจจุบัน

พบกับ 4 หัวข้อน่าเรียนรู้

1.วิธีการสำรวจความถดถอยพื้นฐาน

พาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการช่วยสำรวจภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลายตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อเปิดเทอมในช่วงระยะแรก คุณครูอย่าเพิ่งเร่งติวเนื้อหาวิชาการ แต่สิ่งที่ต้องทำคือครูจะต้องทำการสำรวจความรู้ถดถอยของนักเรียนก่อน ว่านักเรียนขาดอะไร และเราต้องเติมอะไรบ้าง ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน นั่นก็คือ กิจกรรม Check in โดยสามารถใช้กับหลากหลายจุดประสงค์ และประโยชน์ของกิจกรรมนี้ คือ คุณครูจะได้รับทราบข้อมูลความคิดความรู้สึกของเด็กๆ ในห้องเรียน และยังสังเกตดูได้ว่านักเรียนจดจำบทเรียนที่ผ่านมาได้หรือไม่ก่อนเริ่มเรียนบทเรียนใหม่

2. การสร้างเครื่องมือวัดความถดถอย

การสร้างเครื่องมือวัดและฟื้นฟูภาวะถดถอยในการเรียนรู้ ด้านวิชาการ “สิ่งที่เด็กต้องรู้” จากตัวชี้วัดรายวิชา เพื่อนำมาทดสอบความถดถอยในนักเรียนโรงเรียนบ้านปลาดาว โดยโรงเรียนบ้านปลาดาว มีโครงการฟื้นฟูภาวะถดถอยในการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยให้ครูผู้สอนจัดทำชุดข้อสอบ วิเคราะห์ “สิ่งที่เด็กต้องรู้” จากตัวชี้วัดรายวิชาในข้อสอบ NT ชุดที่นักเรี่ยนเคยทำและนำมาจัดเป็นชุดข้อสอบใหม่มาดูกันว่า “เครื่องมือวัดการเรียนรู้ที่ถดถอย” เพื่อนำมาทดสอบความถดถอยในนักเรียนมีอะไรบ้าง

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz 5

3. เทียบผลที่ได้จากแบบทดสอบกับตัวชี้วัด

การจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการเทียบผลที่ได้จากแบบทดสอบกับตัวชี้วัด เพื่อรื้อฟื้นความถดถอยที่พบของนักเรียนในโรงเรียนบ้านปลาดาว เนื่องจาการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเป็นเวลานาน โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงได้จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับสี

4.วางแผนเพื่อรื้อฟื้นความถดถอยที่พบ

การวางแผนเพื่อรื้อฟื้นความถดถอย เป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน ด้วยวิธีการทำงานของครูโรงเรียนบ้านปลาดาวที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจน เช่น

การวางแผนเพื่อรื้อฟื้นความถดถอย

ตัวอย่างที่ 1 การลงพื้นที่ คุณครูจะลงพื้นที่สอนทำกิจกรรม 4 วัน ต่อสัปดาห์ หลังจากที่คุณครูลงพื้นที่สอนทำกิจกรรม น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากอ่านได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เขียนได้บ้าง ไม่ได้บ้าง น้องอ่านได้ดีและเขียนได้ถูกต้องขึ้น โดยจะมีคุณครูลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือตามนี้ สีเขียว ลงพื้นที่ 1 วัน สีเหลือง ลงพื้นที่ 2-3 วันสีแดง ลงพื้นที่ ทุกวัน

เมื่อเรียนรู้เสร็จคุณครูจะได้เกียรติบัตรจาก Starfish Labz ครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียน โดยStarfish Labz 6

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณครูทุกท่านเลยครับ เป็นคอร์สเรียนที่จำเป็นสำหรับทุกท่านนำไปใช้ในการประเมินภาวะการเรียนรู้ถดถอยของนักเรียนอย่างมีระบบ โดยตัวอย่างจาก โรงเรียนบ้านปลาดาว ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่อดูแลช่วยเหลือลูกๆ นักเรียนให้มีพัฒนาการ และเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปครับ

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz คลิกที่นี่
สำหรับใครสนใจสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ สนใจบทความอื่นๆ ของ Starfish Labz ก็ติดตามได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา : https://www.starfishlabz.com | Facebook Starfish Labz แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้กรอกคะแนน PA+ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 และ PA+วฐ.2 (ว21) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้
บทความถัดไปเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่