ขอเชิญลงทะเบียนอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญลงทะเบียนอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา
ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วันเวลาที่อบรม

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM Cloud Meetings

วิทยากรโดย

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญลงทะเบียนอบรม การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตามเกณฑ์ ว.PA วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดยภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่