ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565
ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 ตั้งเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

รายละเอียดกำหนดการ

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 5
ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 6

สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

การรับเกียรติบัตรออนไลน์

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 5,000 คน
  2. ประกาศ • รายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code
  4. แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live) โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ของวันที่ 19 มีนาคม จนจบการประชุมในแต่ละวัน
  5. แบบประเมินออนไลน์จะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา  22.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2565
  6. ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา
ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 7

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดรับเกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 2565 เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565 8

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร

ตรวจสอบลำดับรายชื่อเกียรติบัตร

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
โดยไม่สามารถแก้ไข การสะกดชื่อที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศการลงทะเบียน [https://bit.ly/3tb6r8i]

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม > https://shorturl.asia/iXBTU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2668 7123 ต่อ 2413 หรือ NQF.ONEC.IT@gmail.com
กลุ่มนโยบายการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

โปรดอ่านเงื่อนไขและวิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์ก่อนตอบแบบสอบถาม

เงื่อนไขและวิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมิน ตามประกาศ xxx
ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ (20 มี.ค. 2565)

2. เมื่อกดจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

3. ขอสงวนสิทธิ์มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ 5,000 คน และกรอกแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น

สอบถามเรื่องเกียรติบัตร ได้ที่ • LINE: @oecnews | http://line.me/ti/p/@OECNews

ขอบคุณข้อมูล :: OEC News สภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่