ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา (เปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.)
ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา (เปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.)

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเชิญรับชม LIVE ถ่ายทอดสด การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค:การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง เวลา 08.30 – 14.00 น. สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook ของ OEC News สภาการศึกษา เปิดรับ 1,000 คน โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ** เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้ทุกกรณี

ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา (เปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.)
ลิงก์ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง เวลา 08.30 – 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา (เปิดลงทะเบียนวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.)

การรับเกียรติบัตรออนไลน์

  • ลงทะเบียนเพื่อรับเลขที่ประจำตัว สำหรับร่วมกรอกประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร จำนวน 1,000 คนโดยจะมีการแจ้งลิงก์ลงทะเบียน ทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษาในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.
  • *** โปรดตรวจสอบ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้
  • ประกาศรายชื่อและเลขที่ประจำตัว • ของผู้ลงทะเบียนสำเร็จทางเฟซบุ๊ก OEC News สภาการศึกษา> วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
  • ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว • ต้องระบุเลขที่ประจำตัวของท่าน • เพื่อเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตรผ่านการสแกน QR Code
  • โดยจะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live) โดยจะขึ้นภาพ QR Code >> ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ >> ในเวลา 22.00 น.
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
  • ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรทาง Google Drive ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทาง Facebook : OEC News สภาการศึกษา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 5

ช่องทางการรับชม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://bit.ly/3zTF7Pp

ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 6
ลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา 7

ตรวจสอบลำดับที่ : https://bit.ly/3J987FK

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***


วิธีสืบค้นเกียรติบัตรออนไลน์

1) เข้าไปที่ลิงก์ข้างต้น > เลือกไฟล์ที่มีเลขที่ประจำตัวของท่าน
–( ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ประจำตัว ได้ที่ https://bit.ly/3J987FK )–
.
2) Download ไฟล์เกียรติบัตร ในรูปแบบ .pdf
.
3) ท่านสามารถค้นหา โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปแว่นขยาย 🔎 ทางมุมบนขวาของโปรแกรม
.
หรือ กดแป้นพิมพ์ Ctrl กับ F พร้อมกัน

แล้วพิมพ์เฉพาะ ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาในไฟล์ดังกล่าว
.
4) โปรดจำ “เลขหน้า” ที่ตรงกับรายชื่อของท่าน เพื่อทำการพิมพ์หน้าเกียรติบัตร
.
5) หากต้องการบันทึกไฟล์เฉพาะภาพเกียรติบัตรของท่าน
สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ >> https://bit.ly/2Yc35oS
Credit : wikiHow
.
6) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
📌 ไม่สามารถแก้ไข การสะกดคำที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในข้อชี้แจงการลงทะเบียน
.

.

ท่านสามารถ #ตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตร ตามขั้นตอนต่อไปนี้
.
1) เข้าไปที่ https://bit.ly/3J987FK
*** เพื่อความสะดวกในการค้นหา แนะนำให้เปิดด้วยคอมพิวเตอร์ ***
.
2) ท่านสามารถค้นหา 🔎 โดยกดปุ่ม Ctrl+f >>
หรือกดแถบเครื่องมือ “แก้ไข” แล้วกด “ค้นหาและแทนที่”
พิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาในไฟล์ดังกล่าว
.
3) จดบันทึกเลขที่ประจำตัวของท่าน เพื่อใช้ระบุในการทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร
.
4) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ***ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ
โดยไม่สามารถแก้ไข การสะกดชื่อที่ผิดได้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศการลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ขอบคุณที่มา : OEC News สภาการศึกษา

บทความก่อนหน้านี้เช็คด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ประเมินภายนอกระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (2/2565)
บทความถัดไปการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่