ขอเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
ขอเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4

ขอเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 โรงเรียนส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ด้วย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย สําหรับเยาวชนฯ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย จัดการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทยและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ขแเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
ขแเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4

กําหนดประเภท วันประกวด และการส่งใบสมัคร ดังนี้

1. ประเภทการประกวด
1.1 การประกวดโครงงาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
1.2 การประกวดรายงานการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
1.3 การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
1.4 การประกวดรายงานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
2. กําหนดวันประกวด
2.1 ระดับภาค วันพุธที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
2.2 ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
3. โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ ทางไปรษณีย์

รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลการประกวดระดับภาค วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าการภาคๆ และประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แต่ละภาคเป็นผู้พิจารณาและกำหนดรางวัล

2. รางวัลการประกวดระดับประเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

2.1 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1-4

– ผู้ชนะเลิศ โรงเรียนได้ครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

– รองชนะเลิศอันดับ 1-4 โรงเรียนได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และนักเรียนทุกคนได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

2.2 เงินรางวัลทุนการศึกษา และของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1-4 จำนวนเงินรวม 500,0000 บาท

2.3 รางวัลหนังสือสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

2.4 จัดพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในการประกวดโครงงาน และรายงานการศึกษาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

2.5 อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

การส่งใบสมัคร

โรงเรียนส่งใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สถานที่จัดส่งใบสมัครและผลงานเข้าประกวดฯ (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565)

คณะกรรมการจัดการประกวดโครงงาน และรายงานการศึกษาฯ ครั้งที่ 4 
สำนักงานเลขาธิการไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย 
เลขที่ 300 ชอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 
ติดต่อ : คุณกนกพร แบงเพชร โทรศัพท์ 02 741 5364-66 ต่อ 312 และ 098 268 2213 
Email : noklions82@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม ดังนี้

ขอบคุณที่มา :  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดประกวดโครงงานฯ ประธานฝ้ายผู้ประสานงานกลุ่มการประกวดโครงงานฯ ภาครวม : ไลออนคันธรส ดิลกศักยวิทูร โทรศัพท์ 08 1869 2944 Email : kantaros-d@hotmail.com หรือ ID Line : 081 869 2944

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่