ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงก์นี้นะคะ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกประการ

๒. เพื่อให้ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยและผู้สนใจ ได้แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป้าหมาย

ครู อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย และผู้สนใจ จำนวน ๑๐๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองและพสกนิกรเป็นอเนกประการ

๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และ บริษัท ซี พีออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัดกิจกรรมและระยะเวลา

ห้องธานี โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฏฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อกำหนดในการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ

๗.๑ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป อ่านบทประพันธ์ได้ถูกต้อง ไพเราะ เหมาะสมกับบทประพันธ์ที่แต่ง

๗.๒ ประเภทและความยาวของคำประพันธ์ ส่งคำประพันธ์ที่แต่งเองคนละ ๑ สำนวน อย่างใด อย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้

  • กลอนสุภาพ ๕ บท
  • ฉันท์ (อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ หรือ วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ หรือ สัททุลวิกกีพิตฉันท์ ๑๙) ๘ บท
  • กาพย์ฉบัง ๑๐ บท

รางวัล

– รางวัลที่ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

– รางวัลที่ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

– รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

– รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

* คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

การส่งคำประพันธ์

ส่งคำประพันธ์เป็นไฟล์ PDF พร้อมใบสมัครไปที่ e- mail : Pat.tra2012@hotmail.com

ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การประกาศผลและมอบรางวัล

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไชต์สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ทางเว็บไชต์ https:/www.attth.org

– ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องธานี โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 5
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 6
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 7

ใบสมัคร

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 8

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่