สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ “วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ” ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

การประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น)
ภายใต้หัวข้อ “วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ”

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ๒๕ ประการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพรในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและผู้ที่สนใจต่อไป

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจและสมัครใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้ส่งผลงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียน วิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 3
สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
สพฐ.จัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๖ (ภาพยนตร์สั้น) ภายใต้หัวข้อ "วัยใส หัวใจ วิถีพุทธ" ส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 4

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ :: https://www.vitheebuddha.com/main.php?url=news_view&id=2279&cat=F

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่