สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข Happy School วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพม.กท 2
สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข Happy School วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพม.กท 2

สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข Happy School วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพม.กท 2

มาร่วมกันเรียนรู้ แนวทาง การบริหารสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข โดยองค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่ มีที่มีกระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งส่งสริม พัฒนาบุคลากรในองค์กร ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน และผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละดับ บุคลากรเห็นคุณค่าของงาน มีความผูกพันต่อองค์กร รามไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยมีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิตที่ดีขององค์กร

สพม.กท 2 ร่วมส่งมอบความสุข กับสัมมนาออนไลน์ สุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ 2023 หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข” วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ให้เป็นองค์กร แห่งความสุข

กลุ่มเป้าหมาย ในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา 

สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข Happy School วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพม.กท 2

ถ่ายทอดสดรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

เวลา 09.00 – 16.00 น.

Zoom Meeting : 268 227 0961

เพจ : จากปลายปากกาครูพอล

Youtube ช่อง กลุ่มนิเทศ สพม.กท 2

ผู้ร่วมรับชมจะได้รับประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่