แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล" ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสังขะ

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล” ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสังขะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล” แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสังขะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
**เป็นแบบทดสอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ
**ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องผ่านการทดสอบร้อยละ 60 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง "การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล" ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสังขะ
แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับ เรื่อง “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล” ผ่านการทดสอบร้อยละ 60 ถึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสังขะ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่