อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ
อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การนำพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ 10 และวิชาประวัติศาสตร์สู่นักเรียน" วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM)

อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ “การนำพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ 10 และวิชาประวัติศาสตร์สู่นักเรียน” วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM)

”Rcimstation ” พบกันในหัวข้อ ” การนำพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ 10 และวิชาประวัติศาสตร์สู่นักเรียน ”

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยากร
ดร.กันยมาส ชูจีน
ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
เวลา 19:30 – 20:30 น.

ได้ที่ทางช่องทาง Facebook “RCIM”
รายการ ((( Rcim Station ))) อย่าลืมติดตาม/อัพเดทความรู้

https://www.facebook.com/rcim.rmutr

อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การนำพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ 10 และวิชาประวัติศาสตร์สู่นักเรียน" วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM)
อบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ "การนำพระบรมราโชบายการศึกษารัชกาลที่ 10 และวิชาประวัติศาสตร์สู่นักเรียน" วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) 2

ขอบคุณที่มา :: RCIM Rattanakosin College of Innovation Management

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่