ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรใหม่ ปี 2565 หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 25/11/2564 ถึง 31/12/2565

ครูอาชีพดอทคอม เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปกับบทเรียนออนไลน์ หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน ก.พ. ผ่าน OCSC Learning Space

เป้าหมายการเรียนรู้

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด และหลักการ ไปสร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกได้
 2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อได้

วิทยากร

 1. อาจารย์กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

ประเด็นการเรียนรู้

 1. อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ
 2. Adobe Illustrator เบื้องต้น
 3. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
 4. Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือขั้นสูง
 5. Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ
 6. Adobe Illustrator การจัดการกับ วัตถุและการจัดองค์ประกอบ
 7. Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน

วิธีการประเมินผล บทเรียนออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

บทเรียนในรายวิชา

 • บทที่ 1 บทแนะนำรายวิชาวิดีโอ, 1 นาที
 • บทที่ 2 แผนการเรียนรู้วิดีโอ, 2 นาที
 • บทที่ 3 อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART1วิดีโอ, 15 นาที
 • บทที่ 4 อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART2วิดีโอ, 13 นาที
 • บทที่ 5 อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ PART3วิดีโอ, 21 นาที
 • บทที่ 6 Adobe Illustrator เบื้องต้นวิดีโอ, 8 นาที
 • บทที่ 7 Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน PART1วิดีโอ, 19 นาที
 • บทที่ 8 Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน PART2วิดีโอ, 10 นาที
 • บทที่ 9 Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือชั้นสูง PART1วิดีโอ, 12 นาที
 • บทที่ 10 Adobe Illustrator การวาดรูปด้วยเครื่องมือชั้นสูง PART2วิดีโอ, 12 นาที
 • บทที่ 11 Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ PART1วิดีโอ, 15 นาที
 • บทที่ 12 Adobe Illustrator การลงสีแบบต่างๆ PART2วิดีโอ, 8 นาที
 • บทที่ 13 Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART1วิดีโอ, 18 นาที
 • บทที่ 14 Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART2วิดีโอ, 19 นาที
 • บทที่ 15 Adobe Illustrator การจัดการกับวัตถุ และการจัดองค์ประกอบ PART3วิดีโอ, 11 นาที
 • บทที่ 16 Adobe Illustrator กระบวนการ Export และเผยแพร่ชิ้นงาน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.
ขอเชิญเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรฟรี หลักสูตร การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

ลิงก์เข้าเรียนคลิกที่นี่

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่