เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันราชานุกูล

พร้อมแล้ว มาเปิดห้องเรียนไปด้วยกันกับ บทเรียน e-learning สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ สถาบันราชานุกูล พบกับ ห้องเรียน “หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง”

บทเรียน e-learning เรื่อง การดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง สถาบันราชานุกูล จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลเด็กบกพร่อง ทางพัฒนาการ และสติปัญญาวัยแรกเกิด – 5 ปี เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลเด็กบกพร่อง ทางพัฒนาการ และสติปัญญาได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 8 ชุดรายวิชา

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันราชานุกูล
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันราชานุกูล 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตรการดูแลเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา สำหรับผู้ปกครอง พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันราชานุกูล 4

เนื้อหาในคอร์ส

รายวิชาที่ 1 พัฒนาการปกติและภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
รายวิชาที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการ
รายวิชาที่ 3 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
รายวิชาที่ 4 การแก้ไขการพูดในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
รายวิชาที่ 5 การจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
รายวิชาที่ 6 การใช้ยาในเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
รายวิชาที่ 7 การดูแลทันตสุขภาพของเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
รายวิชาที่ 8 สิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

สามารถลงทะเบียนเข้าเรียน ได้ที่
https://elearning.rajanukul.go.th/

หรือทาง QR code

ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านหลักสูตร

มาเรียนเสริมความรู้ เพื่อลูกรักของเรากันนะคะ” elearningสถาบันราชานุกูล #สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ #การดูแลเด็ก บกพร่องทางพัฒนาการ และสติปัญญา #คอร์สเรียนออนไลน์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่