เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC

วันนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอพาคุณครูมาเรียนรู้เกี่ยวกับ เกมมิฟิเคชัน (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา กับบทเรียนออนไลน์ จาก ThaiMOOC และ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กับหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน | Using online application in teaching management with the gamification concept สามารถลงทะเบียนเรียนฟรี พร้อมรับใบประกาศหลังเรียนจบ ในลิงก์ด้านล่างครับ

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC 3

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญ กระบวนการพัฒนา และแนวทางการเลือกใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานโปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ และการประเมินผลผู้เรียนด้วยโปรแกรม Plickers และ Kahoot

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 59 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้แนวคิด เกมมิฟิเคชัน ได้

2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Plickers ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Kahoot ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

รายวิชานี้เปิดสอนแบบออนไลน์ 100% โดยมีอัตราส่วนคะแนน ดังนี้

1. แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จำนวน 4 ครั้ง = 80%

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) จำนวน 1 ครั้ง = 20%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.พวงรัตน์ จินพล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC
เรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรี 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ThaiMOOC

เข้าเรียนคลิกที่นี่

บทความก่อนหน้านี้แนวทางการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน การประเมิน PA ตำแหน่งครู
บทความถัดไปลิงก์โหลดเกียรติบัตร การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย สพป.สุรินทร์ เขต 3
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่