ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การศึกษาแบบองค์รวม หมายถึง กระบวนการศึกษาเรียนรู้ถึงระดับจิตตปัญญา เพื่อฝึกฝน ทักษะการเรียนรู้ให้เข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของทุกสิ่งทีเรียน และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม สร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิด พฤติกรรม ขยายศักยภาพและสร้างดุลยภาพแห่งมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยวิธีการลงมือปฏิบัติ และสะท้อนความหมาย ความรู้ความเข้าใจอย่างเชื่อมโยง ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทั้งตนเอง สังคมและโลก และที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการกระทำทั้งทางกาย วาจา ใจ

ครูอาชีพดอทคอม เชิณชวนคุณครูทุกท่านมาร่วมศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยยวกับ “Holistic Education การจัดการศึกษา แบบองค์รวม” จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “Holistic Education การจัดการศึกษา แบบองค์รวม”

วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช

7 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3

รูปแบบ hybrid
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพ และ
ผ่านระบบ Online Zoom & Facebook Live
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับ e-Certificate
สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงก์ด้านล่าง
จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ฟรี “Holistic Education การจัดการศึกษาแบบองค์รวม” 7 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอบคุณที่มา :: DrKriangkrai Satjaharuthai 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่