การคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพฐ.จัดทำโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๓ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

สพฐ.กำหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ โดยศึกษาเอกสารแนบท้ายประกาศตามเกณฑ์ที่สพฐ. กำหนด ทั้งนี้ให้สถานศึกษาส่งผลงานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานให้เหลือ ๑ โรงเรียน เพื่อนำส่งสพฐ.ต่อไป และประกาศผล ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบ

การคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4
การคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5
การคัดเลือกสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

? ไม่พลาดทุกข่าวสารการศึกษา ที่นี่ ? Kruacive.com ครูอาชีพดอทคอม ในช่องทางเว็บไซต์ และแฟนเพจ ? Kruacive.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่