การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล
การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล "วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด

การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล "วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การคัดเลือก ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือก

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดยโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว จ.นครปฐม
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูไทยยุคโควิด-19 ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่