การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล
การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล "วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและ นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม

ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกําหนด

การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล "วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การคัดเลือก ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดคู่มือและเกณฑ์การคัดเลือก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่