ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจ

ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม Online Conference ผ่านทาง Obec Channel

“เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ“

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด เคลียร์คัท กับประเด็นการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 2

พิธีเปิดการประชุม มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย
ดร.อัมพร พินะสา : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบรรยายพิเศษ โดย
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับคณะวิทยากรจาก…
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ดร.ชยพร กระต่ายทอง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
ผอ.ผาณิต ทวีศักดิ์ : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผอ.จรูญศรี แจบไธสง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป : รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
ผอ.บังอร กมลวัฒนา : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ

ดำเนินรายการโดย
นายเธียรัท รัตนถา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) วันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโลก ปี 2565 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่