กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เชิญชวนทำแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร
กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เชิญชวนทำแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี เชิญชวนทำแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน ทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 80 (จำนวน 16 ข้อ ขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail

1) หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21

พลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21ทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 80 (จำนวน 16 ข้อ ขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail ครับ
*** โปรดใช้เมล @gmail.com ในการทดสอบจะดีที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งเกียรติบัตรอัตโนมัติแล้วไม่ได้รับครับ
*** โปรดตรวจสอบการพิมพ์ชื่อ email และ ชื่อ-นามสกุล เพื่อการส่งข้อมูลที่ถูกต้องครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21

เข้าทำแบบทดสอบคลิก


2) หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

แบบทดสอบ เรื่อง Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance)ทำแบบทดสอบผ่าน ร้อยละ 80 (จำนวน 16 ข้อ ขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทาง e-mail

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

เข้าทำแบบทดสอบคลิก

(ผู้จัดทำ กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี)


ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่