ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระตุกต่อมคิด บูรณพินิจทฤษฎีการศึกษาไทย” วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระตุกต่อมคิด บูรณพินิจทฤษฎีการศึกษาไทย” วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระตุกต่อมคิด บูรณพินิจทฤษฎีการศึกษาไทย” วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระตุกต่อมคิด บูรณพินิจทฤษฎีการศึกษาไทย”
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ผู้เข้าร่วมเสวนา
-พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
-ดร.จันทิมา บุญอนันต์วงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
-ดร.ฐกร พฤฒิปูรณี กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

สามารถรับฟังผ่านระบบ ZOOM Meeting

https://zoom.us/j/93992336575?pwd=MEtXRVY5dWEzL3p1K1dJTUpFUC9IQT09
Meeting ID: 939 9233 6575
Passcode: 240966

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านการสแกน QR Code หรือคลิกลิ้งค์ https://bit.ly/45JZI6c

หลังจบการเสวนารับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์
จัดโดย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระตุกต่อมคิด บูรณพินิจทฤษฎีการศึกษาไทย” วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รับเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถาม Quiz 4/2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
บทความถัดไปแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อรับเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในโรงเรียนและทำ MOU บันทึกข้อตกลงกับภาคีเครือข่าย ด้วยระบบ online ของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่